Điều Khoản Sử Dụng

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Cảm ơn các bạn học viên đã truy cập website banglaioto.com.vn của Trường Dạy Lái Xe Tiến Thành trong suốt thời gian vừa qua. Nhằm mục đích đảm bảo tính bảo mật thông tin từ website cũng như đáp ứng đầy đủ mọi thông tin cần thiết Trung tâm chúng tôi mong rằng học viên khi khi truy cập, sử dụng thông tin từ website Banglaioto.com.vn phải tuân thủ theo đúng những điều khoản sử dụng theo đúng quy định mà website yêu cầu

Dưới đây là một số điều khoản và điều kiện quy định về việc truy cập và sử dụng tất cả các dịch vụ và thông tin từ website Banglaioto.com.vn. Cụ thể mọi thao tác sử dụng thông tin từ website Banglaioto.com.vn của bất kỳ học viên nào cũng phải được chấp nhận và ràng buộc từ các chính sách điều khoản sử dụng. Nếu không đồng ý với những chính sách điều khoản sử dụng sau đây học viên vui lòng dừng ngay việc truy cập và sử dụng website Banglaioto ngay lập tức để tránh những rủi ro về sau

2. Truy cập offers.vn

Để có thể truy cập và sử dụng những thông tin cần thiết từ website Banglaioto.com.vn học viên có thể được yêu cầu cung cấp những thông tin bắt buộc khi đăng ký thành viên hoặc những thông tincần thiết khi đăng ký nhận bản tin từ website

Mọi học viên khi muốn sử dụng nguồn thông tin từ website phải đảm bảo rằng những thông tin đã cung cấp hoàn toàn là chính xác và đầy đủ và lưu ý những thông tin này phải được điều chỉnh và kiểm duyệt bởi các chính sách bảo mật từ website banglaioto.com.vn của Trường Dạy Lái Xe Tiên Thành

Nếu học viên đã lựa chọn cung cấp những thông tin bảo mật hoặc được cấp tên người dùng mật khẩu cũng như các thủ tục an ninh từ website Banglaioto thì bắt buộc học viên phải đảm bảo tính bảo mật thông tin đã cung cấp và không được tiết lộ cho bất kỳ ai về những thông tin bảo mật của mình. Có nghĩa là học viên cần phải xác định đây là tài khoản riêng của cá nhân sử dụng và không được phép cung cấp tài khoản cũng như cá nhân để những đối tượng khác truy cập và sử dụng nguồn thông tin từ website Banglaioto

Đối với những học viên vi phạm các điều khoản sử dụng trên đây website Banglaioto có quyền vô hiệu hóa toàn bộ tên người dùng và mật khẩu được cung cấp trước đó theo quyết định của website mà không phải thông báo lý do vô hiệu hóa là gì? Vì vậy để đảm bảo quyền lợi của học viên khi truy cập và sử dụng nguồn thông tin từ website Banglaioto.com.vn Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Tiến Thành mong rằng các bạn nên tuân thủ đúng những điều khoản sử dụngtrên đây để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Những điều khoản sử dụng trên đây cho phép người dùng sử dụng truy cập nguồn thông tin cần thiết từ website Banglaioto.com.vn. Theo đó thì người dùng phải đảm bảo việc sử dụng nguồn thông tin trên đây là xuất phát từ mục đích nhu cầu cá nhân, mục đích phi thương mại và không được sao chép hay sửa đổi bất kỳ thông tin nào của website. Chỉ trừ những trường hợp cần thực hiện theo yêu cầu của phần mềm máy tính, trình duyệt web đang sử dụng

4. Hành vi bị nghiêm cấm

Tất cả các học viên chỉ có thể truy cập và sử dụng thông tin từ website Banglaioto.com.vn một cách hợp pháp và tuân thủ đúng những điều khoản sử dụng đã quy định trước đó. Và phải đảm bảo không sử dụng các dịch vụ cũng như thông tin từ Banglaioto.com.vn cho bất kỳ mục đích nhu cầu cá nhân bất hợp pháp hoặc những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào khác

5. Tiêu chuẩn nội dung

Tiêu chuẩn nội dung đưa ra nhằm áp dụng cho toàn bộ những học viên tại trung tâm cụ thể là những học viên đã và đang đăng ký thành viên, tham gia đóng góp và sử dụng nguồn thông tin tại website Banglaioto.com.vn